Tekijät ja lähteet

Sivuston tekijät

Metropolian suuhygienistiopiskelijat, ryhmä SD09K1:
Sara Al-Zankanah
Deborah Delatte
Minna Immonen
Mira Karppinen
Hanna Lagerkrans
Satu Laitinen
Ida-Emilia Lemmetty
Maarit Lepola
Pieta Luukkonen
Katri Mustonen
My Nguyen
Nea Rajala
Maksym Semenyuk
Hanna Sepponen
Oona Seppälä
Tiina Suikki
Anna Suonoja
Sari Tenhunen

Kuvitus:
Lauri Järvinen

Ohjaajat:
Hannu Lampi
Erja Nuutinen
Leila Sorakari-Mikkonen

Lähteet

 • Ainamo, Anja – Alho, Hannu E. – Lenander-Lumikari, Marianne 1998. Alkoholi ja suun terveys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. Verkkodokumentti. Luettu 28.9.2011.
 • Ainamo, Anja – Lehtinen Aira 2009. Antimikrobiset suuvedet ovat oikein käytettynä hyödyllisiä. Suomen Hammaslääkärilehti XVI (5). 30–41.
 • Asikainen, Sirkka 1998. Halitoosi – miljoonien ongelma. Suomen Hammaslääkärilehti 5 (16). 890-895.
 • Dahl, Päivi – Hirschovits, Tanja 1996. Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: Hakapaino Oy. 29.
 • Helsingin kaupungin terveyskeskus  2011. Verkkodokumentti. Luettu 10.9.2011.
 • Heikka, Helena – Hiiri, Anne – Honkala, Sisko – Keskinen, Helinä – Sirviö, Kaarina 2009: Terve suu. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
 • Huovinen, Maarit 2004. Tupakka. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino.
 • Huttunen, Matti O. 1991. Kuka on alkoholisti?. Alkoholi – vaikutukset elimistöön ja terveyteen. Kiianmaa, Kalervo – Ylikahri, Reino (toim.). Helsinki: Valtion painatuskeskus. 148-150.
 • Kerosuo, Eero – Koskinen, Kari P. – Porko, Carita 2008: Therapia Odontologica. 2., uudistettu painos. Helsinki: Academica-Kustannus Oy
 • Kivistö, Kari – Hoppu, Kalle 2003: Liuottimet ja muut huumaavat aineet. Teoksessa Salaspuro, Mikko – Kiianmaa, Kalervo – Seppä, Kaija (toim.): Päihdelääketiede. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 490-494.
 • Klinge, Björn – Ericson, Dan – Matsson, Lars 1987: Din Mun En bok om tänder och tandvård. Malmö: ICM Ab. 33-38.
 • Könönen, Eija 2009. Karies. Duodecim. Verkkodokumentti. Luettu 9.9.2011.
 • Lingström, Peter 2011. Ravinto ja hammasterveys 2000-luvulla. Perspektiivi lokakuu 2011. s. 3-7.
 • Murtomaa, Heikki – Keto, Anu – Lehtonen, Erja – Roos, Marja 2008. Suunterveyden edistäminen. Teoksessa Therapia Odontologica. Hansaprint Oy. Vantaa. 1051 – 1080.
 • Mäkinen, Kauko K. 2001: Ksylitoli ja sen käyttö suun terveyden edistämisessä. Suun Terveydenhuollon Ammattiliitto.
 • Nutbeam, Don 2000: Health Literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International. 15 (3). 259–267.
 • Nutbeam, Don 2009: Building health literacy in Australia. MJA. Volume 191 Number 10. 525.
 • Paasonen, Aki 2011. Koivusokeria sirottimesta. Suuhygienisti-lehti 2011(2): 22-24.
 • Patinen, Pertti 2011. Henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse. Luettu 26.9.2011.
 • Pietilä, Anna-Maija− Matero, Hannele− Kankkunen, Päivi − Häggman-Laitila, Arja 2008. Koherenssin tunne ja siihen yhteydessä olevat tekijät aikuisväestössä: systemoitu katsaus pitkäaikaissairauksia käsittävään kirjallisuuteen. Tutkiva hoitotyö 6 (3). 4−6.
 • Pietilä, Anna-Maija – Sonninen, Eija – Kinnunen, Pirjo 2007: Salutogeeninen lähestymistapa preventiivisen hoitotieteen tutkimuksessa - lähtökohtia ja pohdintoja terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseksi. Pro Terveys 2007(3):4–8.
 • Pietinalho, Anne 2003. Tupakoinnin haitat ja savuttomuuden hyödyt. Suomen lääkärilehti 58 (46). 4703.
 • Pizzo, Giuseppe – Licata, Maria Ester – Pizzo, Ignazio – D’Angelo, Matteo 2009. Plaque removal efficacy of power and manual toothbrushes: a comparative study. Palermo: Springer-Verlag. Löytyy myös sähköisesti. Luettu 1.11.2011.
 • Poikolainen, Kari 1991. Alkoholimyrkytys. Alkoholi – vaikutukset elimistöön ja terveyteen. Kiianmaa, Kalervo – Ylikahri, Reino (toim.). Helsinki: Valtion painatuskeskus. 68-69.
 • Pöllänen, Marja – Laine, Merja 2003. Päihteiden vaikutus hampaisiin ja niiden kiinnityskudoksiin. Suomen Hammaslääkärilehti 2003 (7). 364-368.
 • Rautalahti, Matti 2011. Nuuska ei ole terveystuote. Syöpäjärjestöt. Verkkodokumentti. Päivitetty 24.10.2011. Luettu 24.10.2011.
 • Uittamo, Johanna – Heikkinen, Anna Maria 2011: Alkoholi, tupakka ja suu. Suomen Hammaslääkärilehti XVIII (11). 27.
 • Vainio, Harri 1991. Alkoholi ja syöpä. Alkoholi – vaikutukset elimistöön ja terveyteen. Kiianmaa, Kalervo – Ylikahri, Reino (toim.). Helsinki: Valtion painatuskeskus. 121-122.
 • Vierola, Hannu 2004: Tupakka – miehen tietokirja. Helsinki: Hakapaino.